Przeglądu klimatyzacji biurowej czy pracodawca musi jej dokonywać

Przeglądu klimatyzacji biurowej czy pracodawca musi jej dokonywać

Obecnie, prawie każdy nowoczesny biurowiec, wyposażony jest w system klimatyzacji, którego zadaniem jest utrzymanie optymalnej temperatury w ciągu całego roku. Zgodnie z rozporządzeniem ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 roku, określono minimalną dopuszczalną temperaturę w pomieszczeniach biurowych, która wynosi 18 stopni. Górna granica, niestety nie została sprecyzowana, ale przyjmuje się, że optymalna temperatura w pomieszczeniach biurowych oscyluje w zakresie 20-25 stopni.

przegladu klimatyzacji biurowej czy pracodawca musi jej dokonywac w biurze

Przegląd klimatyzacji w biurze

Przeglądu klimatyzacji biurowej czy pracodawca musi jej dokonywać

Firma, powinna również zatroszczyć się o odpowiednią jakość powietrza w miejscu pracy, dlatego wielu pracodawców decyduje się na instalację klimatyzacji w budynku. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nie tylko można uzyskać optymalną temperaturę, ale również zadbać o odpowiednią wilgotność powietrza i usunąć z niego wszelkie zanieczyszczenia. Aby jednak, system klimatyzacji sprawnie działał i nie szkodził pracownikom, każdy pracodawca powinien przeprowadzać regularny przegląd i serwis klimatyzacji. Ponadto, już na etapie montażu klimatyzatorów należy zwrócić uwagę, na to, aby podmuch zimnego powietrza nie był nakierowany bezpośrednio na stanowiska pracy.

Przegląd klimatyzacji – w trosce o zdrowie pracowników

Niestety, nie ma precyzyjnych przepisów nakładających na właściciela firmy obowiązek czyszczenia klimatyzacji. Sprawa ta, jest poruszona w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów i higieny pracy z 1997 roku, z którego wynika jedynie, że pracodawca ma zadbać o konserwację systemu klimatyzacji i stosować środki zapobiegające powstawaniu hałasu. W związku z tym, przyjmuje się, że należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta i warunkami gwarancji, co najczęściej sprowadza się do obowiązku przeprowadzenia przeglądu klimatyzacji dwa razy w roku.

Odpowiedzialna firma, której zależy na zdrowiu swoich pracowników i jak najmniejszej absencji z powodu choroby, powinna zastosować się do tych zaleceń i odpowiednio zadbać o biurowe urządzenia klimatyzacyjne.

Dlaczego to takie ważne? Ponieważ w wilgotnym środowisku, jakie powstaje w trakcie pracy klimatyzatorów, bardzo łatwo dochodzi do rozwoju groźnych dla zdrowia człowieka grzybów i bakterii, z których najbardziej znana i najgroźniejsza to legionella pneumophila. Zaniechanie systematycznego przeglądu klimatyzacji, grozi zatem masowymi zwolnieniami chorobowymi z powodu różnego rodzaju infekcji dróg oddechowych.

Odpowiednie dbanie o system klimatyzacji, jest moralnym obowiązkiem każdego pracodawcy, który powinien zapewnić pracownikom warunki pracy zgodne z zasadami BHP.

Jakie czynności zostaną wykonane w ramach przeglądu klimatyzacji?

Przegląd klimatyzacji należy powierzyć specjalistycznemu serwisowi, którego pracownicy posiadają odpowiednie świadectwa kwalifikacji z zakresu chłodnictwa i elektryki, uprawniające do montażu i naprawy urządzeń zawierających substancje kontrolowane.

Podczas przeglądu, zostaną sprawdzone parametry techniczne (szczelność połączeń freonowych, ciśnienie, temperatura czynnika chłodniczego itp.), klimatyzatory zostaną zdemontowane i nastąpi dokładne czyszczenie, odgrzybianie i dezynfekcja poszczególnych elementów (wymienników ciepła, tac ociekowych, filtrów).

Zlecenie tych prac serwisowi klimatyzacji, da pewność, że urządzenia zostały dokładnie sprawdzone i odkażone, co nie tylko usprawni ich działanie, ale też utrzyma ważność gwarancji w razie ewentualnej awarii.

Ponadto, systematycznie przeprowadzany przegląd, zapewni pracownikom możliwość pracy komfortowych i higienicznych warunkach, niezagrażających ich zdrowiu.

Na te i inne pytania odpowie nasz konsultant. Zapraszamy do kontaktu z Open Power w Białymstoku.

TOPCall Now ButtonZADZWOŃ TERAZ