Falownik mocy, czyli inwerter, jest urządzeniem lub obwodem elektronicznym, które zmienia prąd stały (DC) na zmienny (AC) montaż klimatyzacji Białystok .

Napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe i częstotliwość wyjściowa oraz ogólna obsługa mocy zależy od konstrukcji konkretnego urządzenia lub obwodu. Falownik nie wytwarza żadnej mocy; zasilanie jest dostarczane przez źródło prądu stałego.

serwis-klimatyzacji-koszty

Przetwornica mocy może być całkowicie elektroniczna lub stanowić kombinację efektów mechanicznych (takich jak aparatura obrotowa) i obwodów elektronicznych. Falowniki statyczne nie wykorzystują części ruchomych w procesie konwersji.

 • Wejście i wyjście montażu klimatyzacji
 • Napięcie wejściowe rekuperacji

Typowe urządzenie lub obwód przetwornicy mocy wymaga stosunkowo stabilnego źródła zasilania prądem stałym, które jest w stanie dostarczyć wystarczającą ilość prądu do przewidywanego poboru mocy systemu. Napięcie wejściowe zależy od konstrukcji i przeznaczenia falownika. Przykłady obejmują

 • 12 V DC, dla mniejszych inwerterów, które zazwyczaj zasilane są z akumulatorowego akumulatora 12 V ołowiowego lub gniazda samochodowego.
 • 24,36 i 48 V DC, które są wspólnymi normami dla domowych systemów energetycznych.
 • 200 do 400 V DC, gdy zasilanie pochodzi z fotowoltaicznych paneli słonecznych.
 • 300 do 450 V DC, gdy napięcie zasilające pochodzi z akumulatorów pojazdu elektrycznego w systemach typu vehicle-to-grid.

Setki tysięcy woltów, gdzie falownik jest częścią systemu przesyłu prądu stałego wysokiego napięcia.

Format sygnału wyjściowego wentylacji

Falownik może wytwarzać fale kwadratowe, zmodyfikowaną falę sinusoidalną, sinusoidalną impulsową, falę modulowaną o szerokości impulsu (PWM) lub sinusoidalną w zależności od konstrukcji obwodu. Dwa dominujące typy skomercjalizowanych falowników od 2007 roku to zmodyfikowana fala sinusoidalna i sinusoidalna.

Istnieją dwie podstawowe konstrukcje do produkcji domowego napięcia wtykowego ze źródła prądu stałego o niższym napięciu, z których pierwsza wykorzystuje przetwornicę impulsową do wytwarzania prądu stałego o wyższym napięciu, a następnie przekształca go na prąd zmienny. Druga metoda przekształca prąd stały na prąd zmienny na prąd zmienny na poziomie akumulatora i wykorzystuje transformator liniowo-częstotliwościowy do wytworzenia napięcia wyjściowego.

Kwadratowa fala w rekuperacji

Jest to jeden z najprostszych przebiegów, jakie może wytworzyć falownik i najlepiej nadaje się do zastosowań o niskiej czułości, takich jak oświetlenie i ogrzewanie. Wyjście z prostokątnej fali może wytwarzać „szum”, gdy jest podłączone do sprzętu audio i generalnie jest nieodpowiednie dla wrażliwych urządzeń elektronicznych. Czytaj:

Klimatyzacja do mieszkania zalety i wady

klimatyzacja to inwestycja zdrowie serwis

Zadbaj o swoją klimatyzację będąc właściciel urządzeń klimatyzacyjnych, niezależnie od tego czy są to klimatyzatory domowe czy te zainstalowane w dużych obiektach użyteczności publicznej, powinien pamiętać o podstawowych zasadach ich prawidłowej konserwacji. Producenci zalecają bezwzględną konieczność przeprowadzania okresowych przeglądów klimatyzacji dwa razy w roku, najlepiej na przełomie marca/kwietnia oraz w sierpniu.  Jeśli urządzenia zainstalowane są np. w serwerowni, gdzie pracują przez całą dobę, wtedy ich kontrola powinna być dokonywana cztery razy w ciągu roku.

Takie postępowanie, nie tylko utrzyma ważność gwarancji, ale znacznie przedłuży okres bezawaryjnego działania urządzeń i zapobiegnie nadmiernemu zużyciu energii oraz rozwinięciu się szkodliwych dla człowieka bakterii w elementach klimatyzatorów.

Kto powinien dokonać przeglądu klimatyzacji

Okresowe sprawdzenie urządzeń klimatyzacyjnych, powinna być przeprowadzana przez pracowników specjalistycznego serwisu klimatyzacji. Powinni posiadać świadectwo kwalifikacji uprawniające do przeprowadzania napraw i kontroli technicznych urządzeń klimatyzacyjnych. Ważne, aby posiadali świadectwo potwierdzające zezwolenie na pracę z urządzeniami elektrycznymi.

Nasi specjaliści posiadają wszystkie wymagane uprawnienia oraz systematycznie uczestniczą w podnoszących kwalifikacje szkoleniach dla pracowników branży chłodniczej i klimatyzacyjnej.

Zlecając nam przeprowadzenie przeglądu klimatyzacji, masz pewność, że będzie on wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i zaleceniami producentów klimatyzatorów.

Nasi pracownicy dokonują serwisów klimatyzatorów split i multisplit na terenie Białegostoku i okolicznych województw. Zapewniamy krótkie terminy, fachową, kompleksową obsługę i doradztwo z zakresu prawidłowej eksploatacji urządzeń.

Zakresie standardowego przeglądu klimatyzacji

Nasza usługa kontroli klimatyzacji obejmuje m.in.:

 • demontaż obudowy jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej
 • czyszczenie i dezynfekcję wymienników ciepła i tac ociekowych za pomocą chemicznych środków grzybobójczych i bakteriobójczych
 • czyszczenie i ewentualną wymianę filtrów
 • oczyszczenie skraplacza
 • sprawdzenie parametrów technicznych urządzenia ( ciśnienie, temperatura czynnika chłodniczego, szczelność połączeń freonowych itp.)
 • montaż i uruchomienie klimatyzatora

Generalnie, usługa przeglądu klimatyzacji, sprowadza się do odgrzybienia instalacji, usunięcia zanieczyszczeń, sprawdzenia poprawności działania urządzenia i ewentualnej wymiany uszkodzonych części.

Regularny przegląd klimatyzacji to gwarancja zdrowego klimatu

Zaniechanie cyklicznego serwisowania klimatyzatorów, to nie tylko zwiększenie prawdopodobieństwa pogorszenia jakości ich działania, ale przede wszystkim narażenie zdrowia osób przebywających w klimatyzowanych pomieszczeniach. Potencjalna możliwość wystąpienia toksycznych bakterii i grzybów w powietrzu chłodzonym przez zabrudzone urządzenia, powinna być wystarczającą zachętą do regularnych przeglądów klimatyzacji.

Korzystając z usług naszego serwisu, masz pewność, że Twoje klimatyzatory są pod dobrą opieką. Mamy uprawnienia do serwisu urządzeń najpopularniejszych marek (m.in. klimatyzatory Samsung, LG, Ravanson, Daikin, Kaisai, Mitsubishi) zamontowanych w budynkach o różnym przeznaczeniu. Nieważne, czy Twoja klimatyzacja zainstalowana jest w bloku czy w biurowcu – dla nas żadne urządzenie nie ma tajemnic.

Pamiętaj, że regularny przegląd klimatyzacji to inwestycja w Twoje zdrowie.

przegladu klimatyzacji biurowej czy pracodawca musi jej dokonywac w biurze

Obecnie, prawie każdy nowoczesny biurowiec, wyposażony jest w system klimatyzacji, którego zadaniem jest utrzymanie optymalnej temperatury w ciągu całego roku. Zgodnie z rozporządzeniem ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 roku, określono minimalną dopuszczalną temperaturę w pomieszczeniach biurowych, która wynosi 18 stopni. Górna granica, niestety nie została sprecyzowana, ale przyjmuje się, że optymalna temperatura w pomieszczeniach biurowych oscyluje w zakresie 20-25 stopni.

Przeglądu klimatyzacji biurowej czy pracodawca musi jej dokonywać

Firma, powinna również zatroszczyć się o odpowiednią jakość powietrza w miejscu pracy, dlatego wielu pracodawców decyduje się na instalację klimatyzacji w budynku. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nie tylko można uzyskać optymalną temperaturę, ale również zadbać o odpowiednią wilgotność powietrza i usunąć z niego wszelkie zanieczyszczenia. Aby jednak, system klimatyzacji sprawnie działał i nie szkodził pracownikom, każdy pracodawca powinien przeprowadzać regularny przegląd i serwis klimatyzacji. Ponadto, już na etapie montażu klimatyzatorów należy zwrócić uwagę, na to, aby podmuch zimnego powietrza nie był nakierowany bezpośrednio na stanowiska pracy.

Przegląd klimatyzacji – w trosce o zdrowie pracowników

Niestety, nie ma precyzyjnych przepisów nakładających na właściciela firmy obowiązek czyszczenia klimatyzacji. Sprawa ta, jest poruszona w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów i higieny pracy z 1997 roku, z którego wynika jedynie, że pracodawca ma zadbać o konserwację systemu klimatyzacji i stosować środki zapobiegające powstawaniu hałasu. W związku z tym, przyjmuje się, że należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta i warunkami gwarancji, co najczęściej sprowadza się do obowiązku przeprowadzenia przeglądu klimatyzacji dwa razy w roku.

Odpowiedzialna firma, której zależy na zdrowiu swoich pracowników i jak najmniejszej absencji z powodu choroby, powinna zastosować się do tych zaleceń i odpowiednio zadbać o biurowe urządzenia klimatyzacyjne.

Dlaczego to takie ważne? Ponieważ w wilgotnym środowisku, jakie powstaje w trakcie pracy klimatyzatorów, bardzo łatwo dochodzi do rozwoju groźnych dla zdrowia człowieka grzybów i bakterii, z których najbardziej znana i najgroźniejsza to legionella pneumophila. Zaniechanie systematycznego przeglądu klimatyzacji, grozi zatem masowymi zwolnieniami chorobowymi z powodu różnego rodzaju infekcji dróg oddechowych.

Odpowiednie dbanie o system klimatyzacji, jest moralnym obowiązkiem każdego pracodawcy, który powinien zapewnić pracownikom warunki pracy zgodne z zasadami BHP.

Jakie czynności zostaną wykonane w ramach przeglądu klimatyzacji?

Przegląd klimatyzacji należy powierzyć specjalistycznemu serwisowi, którego pracownicy posiadają odpowiednie świadectwa kwalifikacji z zakresu chłodnictwa i elektryki, uprawniające do montażu i naprawy urządzeń zawierających substancje kontrolowane.

Podczas przeglądu, zostaną sprawdzone parametry techniczne (szczelność połączeń freonowych, ciśnienie, temperatura czynnika chłodniczego itp.), klimatyzatory zostaną zdemontowane i nastąpi dokładne czyszczenie, odgrzybianie i dezynfekcja poszczególnych elementów (wymienników ciepła, tac ociekowych, filtrów).

Zlecenie tych prac serwisowi klimatyzacji, da pewność, że urządzenia zostały dokładnie sprawdzone i odkażone, co nie tylko usprawni ich działanie, ale też utrzyma ważność gwarancji w razie ewentualnej awarii.

Ponadto, systematycznie przeprowadzany przegląd, zapewni pracownikom możliwość pracy komfortowych i higienicznych warunkach, niezagrażających ich zdrowiu.

zadbaj o swoja klimatyzacje z open power w domu i biurze

Zadbaj o swoją klimatyzację z Open Power. Każdy właściciel urządzeń klimatyzacyjnych, niezależnie od tego czy są to klimatyzatory domowe czy te zainstalowane w dużych obiektach użyteczności publicznej, powinien pamiętać o podstawowych zasadach ich prawidłowej konserwacji. Producenci zalecają bezwzględną konieczność przeprowadzania okresowych przeglądów klimatyzacji dwa razy w roku, najlepiej na przełomie marca/kwietnia oraz w sierpniu.  Jeśli urządzenia zainstalowane są np. w serwerowni, gdzie pracują przez całą dobę, wtedy ich kontrola powinna być dokonywana cztery razy w ciągu roku.

Takie postepowanie, nie tylko utrzyma ważność gwarancji, ale znacznie przedłuży okres bezawaryjnego działania urządzeń i zapobiegnie nadmiernemu zużyciu energii oraz rozwinięciu się szkodliwych dla człowieka bakterii w elementach klimatyzatorów.

Zadbaj o swoją klimatyzację z Open Power dokonaj przeglądu klimatyzacji

Okresowe sprawdzenie urządzeń klimatyzacyjnych, powinna być przeprowadzana przez pracowników specjalistycznego serwisu klimatyzacji, posiadających świadectwo kwalifikacji uprawniające do przeprowadzania napraw i kontroli technicznych urządzeń zawierających substancje kontrolowane oraz świadectwo potwierdzające zezwolenie na pracę z urządzeniami elektrycznymi.

Nasi specjaliści posiadają wszystkie wymagane uprawnienia oraz systematycznie uczestniczą w podnoszących kwalifikacje szkoleniach dla pracowników branży chłodniczej i klimatyzacyjnej.

Zlecając nam przeprowadzenie przeglądu klimatyzacji, masz pewność, że będzie on wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i zaleceniami producentów klimatyzatorów.

Nasi pracownicy dokonują serwisów klimatyzatorów split i multisplit na terenie Białegostoku i okolicznych województw. Zapewniamy krótkie terminy, fachową, kompleksową obsługę i doradztwo z zakresu prawidłowej eksploatacji urządzeń.

W zakresie standardowego przeglądu klimatyzacji

Nasza usługa kontroli klimatyzacji obejmuje m.in.:

 • demontaż obudowy jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej
 • czyszczenie i dezynfekcję wymienników ciepła i tac ociekowych za pomocą chemicznych środków grzybobójczych i bakteriobójczych
 • czyszczenie i ewentualną wymianę filtrów
 • oczyszczenie skraplacza
 • sprawdzenie parametrów technicznych urządzenia ( ciśnienie, temperatura czynnika chłodniczego, szczelność połączeń freonowych itp.)
 • montaż i uruchomienie klimatyzatora

Generalnie, usługa przeglądu klimatyzacji, sprowadza się do odgrzybienia instalacji, usunięcia zanieczyszczeń, sprawdzenia poprawności działania urządzenia i ewentualnej wymiany uszkodzonych części.

Regularny przegląd klimatyzacji to gwarancja zdrowego klimatu

Zaniechanie cyklicznego serwisowania klimatyzatorów, to nie tylko zwiększenie prawdopodobieństwa pogorszenia jakości ich działania, ale przede wszystkim narażenie zdrowia osób przebywających w klimatyzowanych pomieszczeniach. Potencjalna możliwość wystąpienia toksycznych bakterii i grzybów w powietrzu chłodzonym przez zabrudzone urządzenia, powinna być wystarczającą zachętą do regularnych przeglądów klimatyzacji.

Korzystając z usług naszego serwisu, masz pewność, że Twoje klimatyzatory są pod dobrą opieką. Mamy uprawnienia do serwisu urządzeń najpopularniejszych marek (m.in. klimatyzatory Samsung, Lennox, Mitsubishi) zamontowanych w budynkach o różnym przeznaczeniu. Nieważne, czy Twoja klimatyzacja zainstalowana jest w bloku czy w biurowcu – dla nas żadne urządzenie nie ma tajemnic.

Pamiętaj, że regularny przegląd klimatyzacji to inwestycja w Twoje zdrowie.

serwis klimatyzacji dwa razy w roku i masz spokoj i zdrowie

Serwis klimatyzacji dwa razy w roku i masz spokój to hasło przewodnie tegorocznej akcji Open Power „Zdrowe powietrze i żyj bezpiecznie”.

Przegląd klimatyzacji, to jak kontrolna wizyta u lekarza. To, że urządzenia dobrze pracują, nie znaczy, że nie trzeba poświęcać im żadnej uwagi. Najlepiej zastosować się do zaleceń producentów i zafundować swojej klimatyzacji, przegląd dwa razy w roku. Najbardziej polecane pory roku to jesień i wiosna.

Dzięki cyklicznym i systematycznym przeglądom, będziesz mieć pewność, że Twoje urządzenia dostarczają Ci czyste powietrze i nie są wylęgarnią szkodliwych dla zdrowia bakterii i grzybów.

Czyszczenie klimatyzacji, czyli generalne porządki

Podczas normalnych domowych porządków, nie zapominaj o klimatyzacji! Kurz i inne zanieczyszczenia, osiadają nie tylko na meblach, ale i na klimatyzatorach. Dlatego, dobrze jest systematycznie je odkurzać i przecierać wilgotną ściereczką, ze szczególnym uwzględnieniem wlotów i wylotów powietrza oraz filtrów. Takie porządki na pewno wpłyną na poprawę wydajności klimatyzatorów, jednak, tylko profesjonalne czyszczenie wykonane podczas standardowego przeglądu, da Ci pewność, że Twoje urządzenia są sprawne i wydajne. Podczas takiego przeglądu, pracownik serwisu klimatyzacji usunie zanieczyszczenia ze skraplacza, zdezynfekuje parownik, filtr i tacę skroplin oraz mechanicznie oczyści przewody klimatyzacji

Odgrzybianie klimatyzacji, czyli inwestycja w zdrowie

Każdy, kto choć trochę zna zasadę działania klimatyzacji, wie, że w wilgotnym środowisku, które towarzyszy pracy klimatyzatorów, bardzo łatwo dochodzi do rozwoju szkodliwych dla zdrowia człowieka grzybów i bakterii. Dlatego jej systematyczne odgrzybianie w ramach przeglądu klimatyzacji, powinno być priorytetem dla każdego właściciela. Taką usługę warto zlecić specjaliście, który będzie przeszkolony w zakresie stosowania biocydów, czyli środków chemicznych służących do odgrzybiania i wymagających zastosowania specjalnych norm bezpieczeństwa.

Zadbana klimatyzacja, odwdzięczy się zdrowym powietrzem!

Jeśli zastosujesz się do zaleceń producentów i serwisów klimatyzacji, będziesz mógł bez obaw korzystać z dobrodziejstw klimatyzacji. Dbanie o urządzenia klimatyzacyjne, naprawdę nie wymaga wiele wysiłku, a daje gwarancję komfortu i dobrego samopoczucia.

Zdrowe powietrze w Twoim domu, jest w Twoich rękach!

Serwis klimatyzacji dwa razy w roku i masz spokój