Wpływ na środowisko, a pobór mocy klimatyzacji. Kontynuowane są innowacje w technologiach klimatyzacyjnych, przy czym ostatnio położono duży nacisk na efektywność energetyczną. Produkcja energii elektrycznej wykorzystywanej do obsługi klimatyzatorów ma wpływ na środowisko, w tym na emisję gazów cieplarnianych.

Rozładowacze butli są metodą kontroli obciążenia stosowaną głównie w komercyjnych systemach klimatyzacyjnych.  Na sprężarce półhermetycznej (lub otwartej) głowice mogą być wyposażone w urządzenia rozładunkowe, które usuwają część ładunku ze sprężarki, dzięki czemu może ona pracować lepiej, gdy nie jest potrzebne pełne chłodzenie. Ładowacze mogą być elektryczne lub mechaniczne.

Zastosowanie programowalnych termostatów

instalacja-klimatyzacji-biuro

W Stanach Zjednoczonych 87 procent gospodarstw domowych korzysta z klimatyzacji, a 65 procent gospodarstw domowych z centralną klimatyzacją. Większość domów z centralną klimatyzacją posiada programowalne termostaty, ale w przybliżeniu dwie trzecie domów z centralnym powietrzem nie wykorzystuje ich cech, aby uczynić je bardziej energooszczędnymi.
Zużycie energii elektrycznej w samochodzie. W samochodzie system klimatyzacji zużywa około 4 KM (3 kW) mocy silnika, zwiększając tym samym zużycie paliwa przez pojazd.

Wpływ na środowisko klimatyzacji czynniki chłodnicze

Większość czynników chłodniczych stosowanych w klimatyzacji przyczynia się do globalnego ocieplenia, a wiele z nich zubaża również warstwę ozonową. CFC, HCFC i HFC są silnymi gazami cieplarnianymi, gdy przedostają się do atmosfery.

Niegdyś powszechnie stosowano CFC jako czynnik chłodniczy, w tym czynniki chłodnicze R-11 i R-12 (sprzedawane pod marką Freon-12). Czynniki chłodnicze Freon były powszechnie stosowane w XX wieku w klimatyzatorach ze względu na ich wyjątkową stabilność i właściwości bezpieczeństwa. Kiedy zostaną one uwolnione przypadkowo lub celowo, chłodziwa zawierające chlor docierają do górnej atmosfery. Gdy czynnik chłodniczy dotrze do stratosfery, promieniowanie UV emitowane przez Słońce w homolityczny sposób oczyszcza wiązanie chloro-węglowe, wytwarzając rodniki chloru. Te rodniki chloru katalizują rozkład ozonu w tlen okrzemkowy, niszcząc warstwę ozonową, która osłania powierzchnię Ziemi przed silnym promieniowaniem UV. Każdy rodnik chloru pozostaje aktywny jako katalizator do momentu związania się z innym rodnikiem, tworząc stabilną cząsteczkę i gasząc reakcję łańcuchową w klimatyzacji.

Przed 1994 r. większość samochodowych systemów klimatyzacji wykorzystywała R-12 jako czynnik chłodniczy. Zastąpiono go czynnikiem chłodniczym R-134a, który nie posiada potencjału niszczenia ozonu. Stare systemy R-12 mogą być doposażone w R-134a poprzez kompletną wymianę płukania i filtrów/suszarek w celu usunięcia oleju mineralnego, co jest niezgodne z R-134a.

R22 urządzeń klimatyzacyjnych

R22 (znany również jako HCFC-22) ma współczynnik ocieplenia globalnego około 1 800 razy większy niż CO2. Do 2010 r. wycofano go z użytku w nowym sprzęcie i do 2020 r. ma zostać całkowicie wycofany. Chociaż gazy te można poddać recyklingowi podczas usuwania urządzeń klimatyzacyjnych, niekontrolowany zrzut i wyciek mogą uwolnić gaz bezpośrednio do atmosfery.

W Wielkiej Brytanii przepisy dotyczące ozonu weszły w życie w 2000 r. i zakazały stosowania w nowych systemach zubożających warstwę ozonową czynników chłodniczych HCFC, takich jak R22. W rozporządzeniu zakazano stosowania R22 jako płynu uzupełniającego do celów konserwacji między 2010 r. (dla płynu z pierwszego tłoczenia) a 2015 r. (dla płynu z recyklingu). Oznacza to, że urządzenia wykorzystujące R22 mogą nadal działać, dopóki nie wycieknie. Mimo że R22 jest obecnie zakazany, urządzenia wykorzystujące czynnik chłodniczy mogą być nadal serwisowane i konserwowane.

Wytwarzanie i stosowanie CFC zostało zakazane lub surowo ograniczone z powodu obaw związanych z uszczupleniem ozonu (zob. również protokół montrealski). W świetle tych obaw związanych z ochroną środowiska i naprawy klimatyzacji, począwszy od 14 listopada 1994 roku, Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska ograniczyła sprzedaż, posiadanie i stosowanie czynnika chłodniczego wyłącznie do licencjonowanych techników, zgodnie z przepisami sekcji 608 i 609 ustawy o czystym powietrzu.

Rozwój lodówek

Jako alternatywę dla tradycyjnych czynników chłodniczych zaproponowano inne gazy, takie jak CO2 (R-744).R-744 jest obecnie stosowany jako czynnik chłodniczy w Europie i Japonii. Jest to skuteczny czynnik chłodniczy o współczynniku ocieplenia globalnego wynoszącym 1, ale aby uzyskać równoważny efekt chłodzenia, musi on być poddany wyższemu sprężaniu.

W 1992 r. organizacja pozarządowa Greenpeace została podsycona korporacyjnymi politykami wykonawczymi i poprosiła europejskie laboratorium o znalezienie zastępczych czynników chłodniczych. Doprowadziło to do powstania dwóch alternatyw, jednej mieszanki propanu (R290) i izobutanu (R600a) oraz jednej czystego izobutanu. Przemysł oparł się zmianom w Europie do 1993 r., a w Stanach Zjednoczonych do 2011 r., pomimo pewnych działań wspierających w latach 2004 i 2008 (zob. rozwój lodówki)

Rekuperacja bez tajemnic

rekuperacja bez tajemnic na dzis w domu i biurze

Rekuperacja bez tajemnic nawiewno-wywiewna wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła gwarantuje dostęp do świeżego, zdrowego powietrza niezależnie od pory dnia i nocy. System ten polecany jest do domów energooszczędnych i pasywnych, które posiadają bardzo szczelną stolarkę, odpowiednią izolację ścian, dachów i fundamentów. Taki sposób budowy gwarantuje zminimalizowanie strat grzewczych, ale jednocześnie nie tworzy przyjaznego klimatu w pomieszczeniach z powodu problemów wentylacyjnych.

Rekuperacja pozwala na wydajną wymianę zużytego powietrza na świeże, filtruje je  (np. z kurzu, dwutlenku węgla, bakterii, wirusów, wilgoci czy smogu), a jednocześnie odzyskuje ciepło z już odgrzanego powietrza, co zmniejsza koszty ogrzania budynku. Przez kominy wentylacji grawitacyjnej dochodzi do ogromnych strat cieplnych, które sięgają nawet 30-60%.

Warto podkreślić, że montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła pozwala uniezależnić się od czynników pogodowych, które mają wpływ na działanie tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej (ciśnienie powietrza, wiatr, wysoka temperatura). Cały system nie generuje hałasu. Cicha praca wentylatorów zapewnia komfort domownikom.

Rekuperacja bez tajemnic

Podstawowym elementem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest rekuperator. Urządzenie tworzy połączenie dwóch wentylatorów (jeden z nich zasysa świeże powietrze, drugi odpowiada za usunięcie zużytego) i wymiennika ciepła. Wymiennik odpowiada za ogrzanie powietrza nawiewanego do budynku od energii ogrzanego już powietrza, które jest wydmuchiwane.

Rekuperacja, podobnie, jak klimatyzacja, wykorzystuje także filtry, których zadaniem jest zatrzymywanie zanieczyszczeń.

Najlepsze rekuperatory są w stanie odzyskać nawet ponad 90% ciepła, dzięki czemu taka inwestycja jest bardzo opłacalna.

Projekt rekuperacji

Projekt rekuperacji powinien być dopasowany do budynku i wymogów inwestora. Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła najlepiej zaplanować już na etapie projektowania budynku. Pierwszym krokiem jest określenie zapotrzebowania domu na powietrze. Pod uwagę należy wziąć kubaturę pomieszczeń, ich przeznaczenie oraz ilość osób, które w nich przebywają. Największe zapotrzebowanie na świeże powietrze występuje w kuchniach i łazienkach (nawet do 70m3/h). Nieco mniejszą pojemność przyjmuje się dla sypialni i pokoju dziennego.

Parametry rekuperatora

Na rynku można znaleźć szeroki wybór central wentylacyjnych. Dobry rekuperator powinien spełnić indywidualne wymogi. Pod uwagę warto wziąć kilka parametrów technicznych.

Jednym z najważniejszych jest rodzaj wymiennika ciepła. To on odpowiada za to, jaką wydajność będzie miała rekuperacja. Producenci proponują wymienniki:

  • przeciwprądowe (najwydajniejsze, odzysk ciepła nawet ponad 90%),
  • obrotowe (odzysk do 80%),
  • krzyżowe (odzysk do około 60%).

Producenci rekuperatorów podają również ich wydajność (podany parametr powinien dotyczyć sprężenia 200 Pa).

Kolejnym ważnym parametrem jest ilość prądu zużywanego przez wentylatory. Rekuperacja pracuje 24 godziny na dobę przez cały rok, dlatego energooszczędny rekuperator jest bardzo dobrą inwestycją. Dobrej jakości systemy zużywają około 45W – koszt dobowego korzystania z takiej wentylacji waha się w granicach 40 groszy.

Ciekawą funkcją nowoczesnych rekuperatorów jest możliwość chłodzenia powietrza z ominięciem wymiennika – taka wentylacja w lecie może zastąpić montaż klimatyzacji.

Niektóre rekuperatory posiadają również:

  • wymiennik entalpiczny (pozwala na odzysk wilgoci z powietrza),
  • wejście na jednostkę chłodzącą,
  • wejście do podłączenia gruntowego wymiennika ciepła.

Przed zakupem konkretnego modelu rekuperatora warto sprawdzić, czy wentylatory pracują na prąd stały, czy zmienny (urządzenia na prąd stały zużywają mniej energii).

Rekuperacja to wentylacja mechaniczna pozwalającą na odzysk ciepła. System tworzy wentylator nawiewny i wywiewny oraz wymiennik ciepła. Świeże powietrze jest zasysane przez specjalny otwór w budynku, następnie trafia do wymiennika ciepła, w którym ogrzewa się energią z ciepłego powietrza zużytego. W finale zostaje ono wdmuchane do pomieszczeń. Taka wentylacja jest bardzo wydajna (działa niezależnie od warunków pogodowych) i zmniejsza straty grzewcze nawet o około 90%.

instalacja klimatyzacji gdzie zamontowac i jak dbac w swoim zakresie

Instalacja klimatyzacji, gdzie zamontować i jak o nią dbać , gdy wybrałeś klimatyzator. Wybrałeś moc chłodniczą dopasowaną do powierzchni pomieszczenia, w którym ma pojawić się system klimatyzacyjny i o specyfice działania idealnie pasującej do Twoich potrzeb? Musisz jeszcze pomyśleć, gdzie go zamontować, aby klimatyzacja domowa była maksymalnie wydajna.

(więcej…)